Aktualności

Zgubiony dowód rejestracyjny

2021-12-01

Już od 2018 roku nie istnieje obowiązek posiadania przy sobie dokumentu rejestracyjnego podczas poruszania się samochodem. Funkcjonariusze dokonujący kontroli mogą bowiem sprawdzić wszelkie potrzebne dane w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Niestety to, czego praktycznie się nie używa łatwo jest zgubić. Co zrobić, gdy nie będziemy w stanie odnaleźć swojego dowodu rejestracyjnego?

Czym jest dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny stanowi bardzo ważny dokument każdego posiadacza pojazdu, gdyż dopuszcza on dany środek transportu do ruchu drogowego. W jego skład wchodzi sześć stron, na których zawarte są informacje dotyczące właściciela i ewentualnie współwłaściciela samochodu, jeśli taki istnieje (między innymi imię, nazwisko, PESEL lub REGON, a także adres) oraz dane techniczne auta, na przykład numer rejestracji czy data kolejnego badania technicznego. W dokumencie można także odnaleźć datę jego wydania i ważności. Skoro dowodu nie trzeba zawsze mieć przy sobie, ktoś może się zastanawiać po co jest on w ogóle potrzebny. Dokument należy okazać podczas:

• badania technicznego,

• wyjazdu za granicę,

• zakupu ubezpieczenia OC,

• sprzedaży środka transportu.

Zgubiony dowód rejestracyjny?

Zgubienie dowodu rejestracyjnego może być stresujące, ale nie ma się czym przejmować. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia należy jak najszybciej udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji, aby tam wypełnić odpowiedni wniosek. Cały proces wytworzenia wtórnika nie jest skomplikowany, jednak należy liczyć się z tym, że będzie wymagał uiszczenia pewnej opłaty (54 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej). Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo na nowy dowód trzeba będzie poczekać nie dłużej niż 30 dni. Na ten okres jednak należy się ubezpieczyć, wykupując pozwolenie czasowe na użytkowanie środka transportu bez dowodu rejestracyjnego, którego koszt wynosi 19 zł.

Złożenie wniosku może także odbywać się za pośrednictwem osoby upoważnionej. To jednak wiąże się z dodatkową opłatą, w wysokości 17 zł.

Zdarza się, że auto ma kilku współwłaścicieli. Wtedy są dwa wyjścia – wszyscy razem mogą udać się do odpowiedniego ośrodka lub całą sprawę może załatwić jedna osoba, pod warunkiem, że pozostali udzielą jej pisemnego upoważnienia.

Wydanie wtórnego dowodu rejestracyjnego

Aby wtórnik został wydany oprócz wniosku należy dostarczyć:

• oświadczenie o utracie dowodu,

• kartę pojazdu, jeśli taka istnieje,

• ważne badanie techniczne,

• dokument potwierdzający tożsamość właściciela.

• ważne OC,

• tablice rejestracyjne, na których zostaną umieszczone nowe znaki legalizacyjne.

Potrzebujesz pomocy drogowej lub innej usługi transportowej?

Zapraszamy!

« Powrót do aktualności