Aktualności

pomoc drogowa piaseczno 13

Transport towarów

2020-12-29

Profesjonalny transport towarów odgrywa coraz większą rolę we współczesnych czasach. Sam transport jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Transport drogowy to nie tylko włożenie towaru na pakę i oddelegowanie go do celu podróży. Organizacja przewozu towarów często zbudowana jest z kilku czynności i procedur, które to składają się finalnie na realizację zlecenia. Od dobrze zaplanowanego i przeprowadzonego procesu logistycznego zależy standard transportu i ostatecznie zadowolenie obydwu stron umowy przewozowej.

Zlecenie transportu towarów

Proces logistyczny rozpoczyna się w momencie, gdy potencjalny klient zgłasza zapytanie o ofertę do działu handlowego. Następnie pracownik działu ustala i wybiera odpowiedni środek transportu. Kieruje się przy tym warunkami dotyczącymi transportowanego towaru, charakterystyki krajów nadania, dostawy oraz preferencjami klienta. Domyślnie wyszukiwane jest rozwiązanie najbardziej optymalne, w którym transport odbędzie się w najlepszych warunkach.

Wycena transportu

Każda z firm powinna przedstawić cały kosztorys klientowi, aby ten mógł przemyśleć ofertę. Pracownik działu handlowego powinien skonsultować się ze spedytorem, który przekaże informacje o szacowanym koszcie transportu. Koszt przewozu ustalany jest z uwzględnieniem dystansu, jaki musi przebyć towar, krajów załadunku i rozładunku. Kosztorys musi również uwzględnić ewentualne dodatkowe koszty takie jak płatne przejazdy czy odprawy celne. Na koszty składa się cały proces przewozu, nad którym czuwa grupa ludzi. Po zaakceptowaniu przedstawionych warunków zaczyna się współpraca ze spedytorem. Na początku ustalany jest terminu załadunku, rozładunku i innych dodatkowych wymogów. Na tym etapie procesu logistycznego ustalony zostaje w pełni harmonogram transportu. Jeżeli wszystko klientowi odpowiada, zawierana jest umowa (zlecenie transportu/zlecenie spedycji/zlecenie wyjazdu itp.)

Przydzielenie spedytora do transportu

Następnie po przyjęciu zlecenia przydzielany jest indywidualny opiekun odpowiedzialny za dany transport. Zadaniem spedytora jest koordynować transportem tak, aby został wykonany bezpiecznie, terminowo i oczywiście wedle wymogów klienta. W kolejnym etapie spedytor wprowadza zlecenie do systemu i wybiera przewoźnika, który wykona transport. Po dokonaniu selekcji spedytor przesyła klientowi informacje dotyczącą transportu. Klient dostaje wiadomość dotyczącą pojazdu, jakim transportowany będzie towar, dane kierowcy, numer telefonu do przewoźnika i do kierowcy.

Ładunek i załadunek

Przewoźnik podstawia pojazd o wyznaczonej godzinie danego dnia na który załadowane zostaną towary klienta. W zależności od oferowanej usługi i sporządzonej umowy, temat zabezpieczenia towaru jest po stronie przewoźnika lub właściciela towaru. Nie mniej jednak bardzo ważne jest, aby produkty znajdujące się wewnątrz, zostały odpowiednio przygotowane do drogi, zabezpieczone przed rozsypaniem się lub swobodnym przemieszczaniem na pace pojazdu. W tym momencie zaczyna się właściwa część transportu czyli przejazd. Kierowca dostaje list przewozowy, fakturę oraz inne dokumenty niezbędne w trasie.

Transport i kontrola

Po załadunku potwierdza się spedytorowi wagę oraz ilość towaru. Jeśli wszystko zgadza się z danymi zlecenia, kierowca wyrusza w trasę. Od teraz klient ma stałą kontrolę nad każdym etapem i otrzymuje wszystkie informacje o przebiegu transportu. Zlecenie zostaje zakończone na dostarczeniu towaru w ustalone miejsce.

Dokumentacja transportowa

Ostatnim etapem współpracy jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji przewozowej. Firma przewozowa musi otrzymać list przewozowy z potwierdzeniem dostawy, faktury zakupu i dokumenty celne. Następnym krokiem jest wystawienie klientowi faktury za zlecenie z ustalonym wcześniej terminem płatności. Zakończeniem procesu logistycznego jest już tylko badanie satysfakcji z wykonanej usługi.

« Powrót do aktualności