Aktualności

pomoc drogowa warszawa ursynów 48

Szkoda z OC sprawcy

2022-08-19


Konsekwencje kolizji czy wypadku mogą być bardzo dotkliwe i dotyczyć zdrowia, życia, a także osoby kierującej środkiem transportu. Gdy taka sytuacja ma miejsce, poszkodowany może starać się o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy. Niewiele osób jednak wie, w jaki sposób wnioskować o rekompensatę, do kogo skierować swoją prośbę, czego można się domagać i na co zwrócić szczególną uwagę.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC?


Ubezpieczenie OC obejmuje szkody rzeczowe, a więc związane z uszkodzeniem środka transportu oraz osobowe, związane z doznanymi obrażeniami. Zapewnia ochronę wszystkim osobom poszkodowanym, a więc przysługuje nie tylko kierowcy pojazdu, ale także pasażerom (również tym, którzy podróżowali ze sprawcą wypadku) oraz potrąconemu pieszemu lub rowerzyście.
Zadośćuczynienie może także przysługiwać najbliższym osoby, która w wyniku wypadku poniosła śmierć.

Ile czasu na zgłoszenie szkody do OC?


Osoba poszkodowana nie musi zgłaszać szkody bezpośrednio po wypadku. Domagając się naprawienia szkody rzeczowej, powstałej w wyniku kolizji, okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się o wyrządzonej szkodzie i 10 lat od zaistnienia zdarzenia drogowego. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy szkoda wynika z popełnienia przestępstwa bądź, jeśli sprawca pozostał niezidentyfikowany, a okoliczności wskazują na popełnienie przestępstwa. W takim przypadku okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia zdarzenia.

O czym należy pamiętać zgłaszając szkodę do OC?

Zgłaszając szkodę należy udać się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca w dniu wypadku posiadał ważną polisę OC. Warto więc od razu na miejscu zdarzenia wspólnie spisać oświadczenie, zawierające dane uczestników, miejsce, datę i godzinę, dane pojazdów, opis przebiegu zdarzeń i uszkodzenia pojazdu, oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za zdarzenie oraz dane ewentualnych świadków. Należy również pamiętać o podpisach obu stron. Jeśli sprawca odmówi spisania oświadczenia, powinno zadbać się o uzyskanie notatki policyjnej z miejsca zdarzenia.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowody poniesionych strat i ich wartość. Bardzo przydatne mogą okazać się zdjęcia środka transportu sprzed kolizji i po niej.


Zgłoszenie do odpowiedniego zakładu można wystosować pisemnie, drogą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie. W przypadku małych szkód można skorzystać z systemu bezpośredniej likwidacji szkody np. lawety. Polega to na zgłoszeniu szkody do swojego zakładu, który wypłaci odszkodowanie i we własnym zakresie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. Warunkiem jest jednak to, aby obie strony zdarzenia były członkami programu.

« Powrót do aktualności