Aktualności

pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

2020-09-14

Zagadnienie to rozumiane jest jako zespół działań służących podtrzymywaniu przez świadków danego zdarzenia podstawowych funkcji życiowych osoby poszkodowanej, aż do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej pomocy jest bardzo zróżnicowany. Wiele zależy tu od okoliczności zdarzenia i obrażeń ofiary. Pierwsza pomoc jest niezmiernie istotna. Podjęcie działań resuscytacyjnych znacznie zwiększa szanse przeżycia wśród ofiar wypadków.

Zakres udzielania pierwszej pomocy

Celem udzielenia pierwszej pomocy jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez podtrzymanie jego czynności życiowych oraz maksymalne ograniczenie skutków obrażeń. Ważne jest przestrzeganie właściwej kolejności podejmowanych działań. Ich zakres obejmuje następujące czynności:

  1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – ma na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, jak również osób trzecich,
  2. Dokładne sprawdzenie stanu poszkodowanego – określenie jego podstawowych funkcji życiowych, takich jak oddech i zachowana świadomość, a także zlokalizowanie odniesionych urazów,
  3. Zapewnienie sobie pomocy, a następnie wezwanie pogotowia ratunkowego oraz w razie potrzeby innych specjalistycznych służb ratowniczych (policja, straż pożarna),
  4. Przystąpienie do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwawień oraz krwotoków, zapewnienie działań przeciwwstrząsowych,
  5. Stopniowe wykonywanie pozostałych niezbędnych czynności ratunkowych w zależności od stanu poszkodowanego,
  6. Właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej.

Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy

Zarówno bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy, jak również osób postronnych powinno być priorytetem. Nie należy podejmować akcji ratunkowej, jeśli występuje realne zagrożenie zdrowia lub życia świadków zdarzenia. Aby zminimalizować ryzyko nabycia infekcji podczas udzielania pierwszej pomocy, należy mieć na uwadze zasady ochrony własnej oraz pamiętać o następujących procedurach:

  1. Należy bezwzględnie używać rękawiczek lateksowych. Jeśli ich nie posiadamy, należy nałożyć na dłonie worki foliowe lub dowolny wodoodporny materiał,
  2. Dokładnie zabezpieczyć wszelkie środki i przedmioty użyte w miejscu zdarzenia,
  3. Bezpośrednio po udzieleniu pierwszej pomocy należy zdezynfekować ręce.

W przypadku podejrzenia, że zostaliśmy narażeni na infekcję, należy poinformować o tym pomoc medyczną oraz skonsultować się z lekarzem.

Regulacje prawne

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, w przypadku bycia świadkiem sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu drugiej osoby istnieje bezwzględny obowiązek natychmiastowego podjęcia czynności ratunkowych. Nieudzielenie pomocy może grozić karą pozbawienia wolności do lat 3 zgodnie z zapisem art. 162 kodeksu karnego. Nie mamy takiego obowiązku tylko wtedy, gdy pomocy nie można udzielić bez narażenia siebie bądź innej osoby na ryzyko utraty życia lub powstania poważnego uszczerbku na zdrowiu.

« Powrót do aktualności