Aktualności

pomoc drogowa ursynów 19

Pasy bezpieczeństwa

2020-11-30

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa jest w Polsce od ponad 50 lat, natomiast ciągle zdarzają się kierowcy, którzy go ignorują. Nie sposób zliczyć, ile żyć uratowały pasy bezpieczeństwa, od kiedy w 1959 roku pierwszy raz zastosowała je jedna z firm motoryzacyjnych.

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa obejmuje kierującego pojazdem ale także wszystkich pasażerów. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyodrębnia jednak pewną grupę osób, która nie musi ich zapinać.

Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa?

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 • osoba mająca zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 • kobieta o widocznej ciąży;
 • taksówkarz w trakcie przewozu osób;
 • instruktor jazdy w czasie szkolenia lub egzaminator podczas egzaminowania;
 • policjant, żołnierz, funkcjonariusz ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SC-S, SW – podczas przewożenia osoby zatrzymanej;
 • funkcjonariusz BOR na służbie;
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności ochronnych;
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej;
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub na wózku inwalidzkim;
 • dziecko poniżej 3 lat przewożone pojazdem kategorii M2 i M3 (pojazd przystosowany do przewozu ludzi i bagażu, mający mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy);
 • dziecko przewożone na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Kara za niezapięte pasy

Za niezapięcie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pomimo takiego obowiązku, kierowcy grozi kara 100 zł i 2 punktów karnych. Kiedy kierujący nie dopilnuje pasażerów, może otrzymać grzywnę wynoszącą 100 złotych oraz 4 punkty karne.

Z dużo większą karą musi liczyć się sprawca, który zdecyduje się nie przyjąć mandatu a skorzysta ze swojego prawa do sądu. Wtedy sąd może nałożyć na sprawcę grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych.

Za przewożenie dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci grozi kara w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

Brak pasów bezpieczeństwa a odszkodowanie

Ważną kwestią jest związek między pasami a otrzymaniem odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC lub NNW. Brak pasów może być powodem do odmowy wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel ma także prawo obniżyć świadczenie z tytułu odszkodowania, jeśli ubezpieczony przyczynił się do szkody. Więc, jeśli podczas jazdy pojazdem doznamy urazu, a ubezpieczyciel stwierdzi, że uraz ten mógłby być mniejszy, gdybyśmy mieli zapięte pasy, może obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania. Sytuacje takie reguluje art. 362 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa?

Prawidłowo zapięte pasy powinny płasko przylegać do ciała, w tym celu należy ściągnąć grube okrycie wierzchnie typu kurtka itp. Pas biodrowy musi opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha. Pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia. Dlatego kierowca powinien dopasować górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa który znajduje się na bocznym słupku. Po zapięciu klamry trzeba naciągnąć pas piersiowy, żeby usunąć luzy. Pas działa tym skuteczniej, im ściślej opasuje chronioną osobę. Więcej na ten temat w artykule o poprawnej pozycji za kierownica.

« Powrót do aktualności