Aktualności

pomoc drogowa piaseczno 8

Klasyfikacja transportu

2021-02-05

Transport i jego klasyfikacja to wszystkie czynności powodujące przemieszczenie ładunków. W przestrzeni, czyli z miejsca nadania do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie, w nienaruszonym stanie i po wcześniejszym ustaleniu kosztów. Razem z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL.

Główne usługi transportu:

  • załadunek,
  • wyładunek,
  • składowanie.

Usługi dodatkowe transportu:

  • spedycyjne,
  • kontrolne,
  • rzeczoznawcze,
  • organów celnych.

Klasyfikacja transportu

Transport ułatwia infrastruktura, która tworzy tak zwaną sieć transportową danego obszaru. Najważniejsza częścią są węzły komunikacyjne, czyli miejsca krzyżowania się różnych szlaków transportu. W zależności od środowiska, gdzie odbywa się transport (woda, ziemia, powietrze), a także ze względu na wykorzystanie różnych środków przewozu ładunków lub przewozu osób transport możemy podzielić na następujące gałęzie:

Transport drogowy

Najbardziej popularny wśród tych czterech gałęzi, ponieważ wykorzystywany jest do przewozu ładunków również przez osoby prywatne. Tańszy od transportu lotniczego czy kolejowego a przy tym wygodniejszy, jako jedyny pozwala na dostarczenie towaru do punktu docelowego, niezależnie od odległości. Bardzo ważną zaletą jest to, że daje ogromny wybór środków transportu. Od małych pojazdów dostawczych do mega pojemnych ciężarówek, można więc bez problemu dostosować pojazd do ładunku, w zależności od jego wielkości. Wadą transportu drogowego jest negatywny wpływ na środowisko.

Transport kolejowy

Plusem przewozów kolejowych jest bardzo duża ładowność i niewielkie koszty przy długich trasach. Należy zaznaczyć, że pełnią dużą rolę w przewozach multimodalnych. Dostawa międzynarodowa odbywa się przy wykorzystaniu co najmniej 2-3 gałęzi transportu. Korzystanie z tego rodzaju transportu jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla środowiska. Ciężko jednoznacznie ocenić bezpieczeństwo i prędkości, gdyż wpływa na to dostępność i jakość infrastruktury.

Transport morski i śródlądowy

Transport śródlądowy jest w naszym kraju wyjątkowo słabo rozwinięty i jest stosunkowo rzadko używany ze względu na wąskie i płytkie koryta rzek. Natomiast jest wiele zalet takich jak: masowość, niskie koszty przewozu oraz światowy zasięg i łatwy dostęp do największych placów gospodarczych. Jednak ma też swoje wady, a do głównych należą: długi czas dostawy ładunków oraz konieczność ich dowozu i przeładowania. Infrastruktura transportu morskiego na prawdę szybko się rozwija, dzięki czemu staje się coraz bardziej popularny i dostępny.

Transport lotniczy

Transport lotniczy aktualnie rozwija się najlepiej i najbardziej dynamicznie. Najważniejszą jego cechą jest to, że najszybciej pozwala dostarczyć towary, szczególnie przy dużych odległościach. Równocześnie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przewożonego towaru. Transport ten nie należy do najtańszych, należy pamiętać, że wymagane jest opłacenie dodatkowego transportu na lotnisko i do punktu docelowego.

« Powrót do aktualności