Aktualności

przewóz osób

Przewóz osób w czasie koronawirusa

2020-09-10

Pandemia koronawirusa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ograniczenia, blokady oraz inne niezbędne środki ograniczające są konieczne dla ratowania życia. Środki te mogą jednak poważnie spowolnić gospodarkę i opóźnić dostawy towarów oraz usług. Poważne restrykcje dotknęły także branżę przewozu osób.

Wpływ koronawirusa na przewóz osób

Przewóz osób jest jednym z bardziej istotnych elementów funkcjonowania gospodarki. Powszechne przemieszczanie się do miejsc pracy zależy od sprawnego funkcjonowania sektora transportowego. Od początku pandemii znaczna część państw wprowadziła ograniczenia dotyczące wszystkich podróży poza niezbędnymi, którym równie często towarzyszą specjalne wymogi dotyczące pozostawania podróżnych w kwarantannie. Granice zewnętrzne zostały zamknięte dla wszystkich podróży, które nie są niezbędne, a wiele państw tymczasowo przywróciło własne kontrole na granicach wewnętrznych. Spowodowało to, że miliony obywateli nagle nie były w stanie samowolnie podróżować w celach zawodowych, edukacyjnych ani rekreacyjnych. Zadbanie o bezpieczny przewóz osób jest kluczowym czynnikiem spoczywającym, po stronie zarówno przewoźników, jak również i samych pasażerów. Ważne jest stwierdzenie, że planowanie w sytuacji pandemii nie może być projektem samodzielnym i by było efektywne, musi być zintegrowane z istniejącymi strukturami i procedurami zarządzania kryzysowego.

Środki ochrony w przewozie osób

Poprawa ochrony osobistej oraz wdrożenie środków higieny w celu zabezpieczenia zarówno załogi, jak i pasażerów jest bardzo istotne i może być bardzo korzystne również dla wizerunku operatora. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • Regularną higienę rąk,
  • Kichanie i kasłanie w łokieć oraz używane ręczników papierowych lub chusteczek,
  • Noszenie maseczek lub przyłbic w kontakcie z pasażerami,
  • Zachowanie odpowiedniego odstępu między osobami (1,5-2 m),
  • Przestrzeganie limitów dotyczących ograniczenia ilości przewożonych osób,
  • Cykliczną dezynfekcję wspólnych powierzchni użytkowych w środkach transportu,
  • Ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum.

Technologiczne wsparcie przewozu osób

Nawet krótka podróż wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowania. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie posiadają samochodu. Dla tej grupy codzienna droga do pracy jest obarczona dużym ryzykiem zdrowotnym. Warto zatem szukać rozwiązań wśród już dostępnych na rynku, co daje szansę na szybkie i systemowe wdrożenie. Takim jest np. platforma MaaS. Mobility-as-a-service to aplikacja integrująca na jednej mapie operatorów różnych środków transportu, w tym komunikację publiczną, pozwalająca zamówić taksówkę, sprawdzić aktualną pozycję najbliższego pojazdu, a także wynająć go i zapłacić za przejazd w sposób bezdotykowy użyciu smartfona. W czasie pandemii aplikacja MaaS może pełnić funkcję tzw. transportu kryzysowego. Umożliwi ona osobom zmuszonym do wyjścia z domu jak najszybsze zlokalizowanie pojazdu, wypożyczenie go i dotarcie do celu. Pozwoli to wypełnić powstałą z przyczyn niezależnych lukę i ograniczy wykluczenie transportowe.

Transport osób stanowi kręgosłup gospodarki, który powinna być utrzymana tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Ważne jest śledzenie komunikatów WHO, kontakt z krajowymi organizacjami i jednostkami rządowymi oraz przestrzeganie ich wskazówek.

« Powrót do aktualności